۱۳۹۳ اسفند ۲۷, چهارشنبه

نتایج کانکور لیسه ذکور شهید بصیر بغرا 1394


نتایج کانکور شاگردان ذکور شهید بصیر سال 1394. 

شماره
اسم
ولد
ولدیت
نمره کانکور
نتیجه
١
شکرالله
محمدهاشیم
علی جان
259.432
انستیتوت اداره و حسابداری غزنی
٢
حسین علی
عوض
محمدکاظیم
255.1446
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهار
٣
محمدیاسیر
محمدحسن
محمدابراهیم
246.8078
انستیتوت اداره و حسابداری غزنی
٤
عبدالاحمد
جمعه خان
علی جان
235.4654
پوهنحی زراعت پوهنتون غزنی
۵
همایون
خان محمد
عبدالاحمد
235.2053
دیپارتمنت کیمیا پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخ
٦
حفیظ الله
محمدیعقوب
اسحق علی
218.1101
انستیتوت اداره و حسابداری غزنی
٧
علی حسن
غلام محمد
محمدایوب
249.0926
واجد شرایط شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
٨
جلال
نیازعلی
محمدعلی
210.9242
واجد شرایط شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
٩
میثم
محمدعارف
خدارحم
209.979
واجد شرایط شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی
١٠
حبیب الله
شوکت علی
عبدالعلی
189.2679
واجد شرایط شمولیت در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

نتایج کانکور لیسه نسوان شهید بصیر بغرا

نتایج امتحان کنکور 1394 امسال نظر به سال های قبل نسبتا به موقع اعلان شد، اما بنا به مشکلات که در سایت وزارت تحصیلات عالی کشور وجود دارد نمیشود همه نتایج را بصورت عموم مشاهده کرد، تنها از طریق وارد کردن "آی دی "شخض مورد نظر امکان پذیر هست،  دیگه راهی فعلا وجود ندارد تا فرصت های بعد...

نتایج کانکور سال 1394 لیسه نسوان شهید بصیر بغرا مالستان

شماره
اسم
ولد
نمرات
مرکز تحصیلی
١
مهتاب
علی یاور
٣١۵
ادبیات دری دانشگاه غزنی
٢
ملکه
سلمان
٢٩٩
کمپیوتر ساینس غزنی
٣
شکیلا
محمد علی
٢٩٨
کابل.....؟
٤
کامله
رمضان
٢٩٦
دانشگاه کابل، دپارتمنت زبان ترکی
۵
گل بخت
مبارک شاه
٢٨٨
دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، کامپیوتر ساینس
٦
طیبه
عبدالکریم
٢٧٣
دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، دپارتمنت بیولوژی
٧
صدیقه
زوار شاه
٢٧٠
ادبیات دری دانشگاه غزنی
٨
خدیجه
محمد صادق
٢٦٨
دانشگاه تعلیم و تربیه کابل، دپارتمنت تاریخ
٩
زبیده
محمد موسی
٢۵٦
اداره و حساب داری غزنی
١٠
زهرا
غلام سخی
٢٣٦
تعلیم و تربیه غوجور
١١
سیما گل
بستان علی
٢٠٣
تعلیم و تربیه جاغوری
١٢
حدیقه
بستان علی
٢٠٠
تعلیم و تربیه سرپل، ادبیات ازبکی
١٣
نازدانه
جواد
١٨٦
تعلیم و تربیه غزنی
١٤
 
 
 
 
١۵
 
 
 
 
١٦
 
 
 
 
١٧
 
 
 
 
١٨
 
 
 
 
١٩
 
 
 
 
٢٠